Enkele voorbeelden

 

Voor restauratie

 

Na verwijdering schimmelinfectie

 

 

 

 

YournameCom 2007 Privacy Policy Terms of Use

 www.behang-en-papierrestauratie.be

 

Niettegenstaande een verregaande specialisatie in de restauratie van historische behangsels is de restauratie van kunst op en met papier in al haar vormen steeds de hoofdactiviteit van het restauratie-atelier gebleven.

 

Het atelier heeft ervaring in alle vormen en technieken van papierrestauratie:

 

- ontzuren

- ontschimmelen

- verwijderen van mechanische vervuiling

   (inkt, plakbandsporen, vlekken, kaarsvet, krassen, ...)

- verwijderen van alle organische aantastingen

- dichten van scheuren en snijschade

- aanvezelen en invullen van gaten of ontbrekende stukken

- wassen en bleken

- alle retouches